Proje Finansmanı
EĞİTİM-1024x432
 • Proje Finansmanına Giriş
 • Proje Finansmanında Risk Analizi ve Risk Yönetimi
 • Proje Finansmanının Finansal Değerlendirmesi
 • Proje Finansmanı İşlemlerinde Kredilendirme
 • Proje Finansmanında Kredi Riskleri & Finansal Sözleşmeler
 • Niyet Mektubu
 • Kredi Sözleşmeleri ve Teminat Sözleşmeleri
 • Bankalar Arası Sözleşmeler ve Diğer Sözleşmeler
 • Proje Finansmanı Yapıları ile Finansal Sözleşmelerin Uyumu ve Hukuki Danışmanlık
 • Proje Finansmanında Finansal Sözleşmelerin Hazırlanma ve Dokümantasyon Esasları
 • Proje Finansmanında Finansal Sözleşmelerin İçeriği ve Maddeleri
 • Proje Finansmanında Kredi Riski
 • Kredi Riski Fiyatlama Esasları
 • Proje Finansmanı Fiyatlama Kalemleri
 • Kredi Riski Azaltım Metotları
 • Kredi Sağlayan Finansal Kuruluşlar ve Özellikleri
 • Proje Finansmanı Kuruluşu Seçiminde Öne Çıkan Hususlar
 • Proje Finansmanı Yapısına Entegre Kredi Ürünleri, Finansal ve Türev Ürünler, Sigorta
 • Proje Finansmanında İnşaat Risklerine İlişkin Öne Çıkan Konular
 • İnşaat Risklerinin Yönetimi
 • İnşaat Risklerinin Bertaraf Edilmesi
 • İnşaat Riskleri için Danışman Süreçleri
 • İnşaat Mühendisliği Alanından Proje Finansmanı Bakış Açısı
 • Kamu-Özel Sektör İşbirliğine (KÖİ) Genel Bakış
 • KÖİ Modellerinde Sözleşmeler ve Risk Paylaşımı
 • KÖİ Modellerinde Finansman Yapısı
 • KÖİ İşlemlerinde Finansal Modelleme
 • KÖİ Finansmanlarında Proje İzleme
 • Örnek KÖİ Projeleri İncelemesi
 • İslami Tranşların KÖİ Projelerine Entegrasyonu
 • Enerji Projelerinin Finansmanında Öne Çıkan Konular (proje finansmanı temellerine ilaveten özel yapılar, riskler (fiyat ve çevre riskleri vb.), sözleşmeler (satış sözleşmeleri) konvansiyonel & yenilenebilir enerji yapıları)
 • Altyapı Projelerinin Finansmanında Öne Çıkan Konular (proje finansmanı temellerine ilaveten özel yapılar, riskler (hukuki ve işletme riskleri vb.), sözleşmeler (regülasyon sözleşmeleri), köprü& havalimanı& liman& gayrimenkul projelerinin finansman yapıları)
 • Satın-Alım Projelerinin Finansmanında Öne Çıkan Konular (proje finansmanı temellerine ilaveten özel yapılar, riskler, due diligence süreci)
 • İklim Finansmanına Genel Bakış
 • İklim Finansmanı Piyasası
 • İklim Finansmanı Ürün Çeşitleri ve Finansman Alanları
 • İklim Finansmanı İşlemlerinin Yönetimi
 • İklim Finansmanında En İyi Uygulamalar
 • İklim Finansmanının Geleceği
 • Proje Finansmanı Modelleme Çalışmalarında Temel Esaslar
 • Proje Finansmanı İşlemlerinin Finansal Modellere Aktarımı
 • Proje Finansmanında Finansal Modelin İçeriği
 • Proje Finansmanında Finansal Modelin Nakit Akım Tablosu
 • Proje Finansmanında Finansal Modelde Detay Analiz Çalışmaları
 • Proje Finansmanında Finansal Modelleme Örnekleri
 • Proje Finansmanında Finansal Modelleme İzleme Süreci
 • İslami Finansa Giriş
 • İslami Finans Ürünleri (müşareke, mudarebe, müsaveme, selem, istisna, icara, sukuk)
 • İslami Proje Finansmanı Teknikleri
 • İslami Proje Finansmanı ile Konvansiyonel Proje Finansmanı Karşılaştırılması
 • Çok Tranşlı Proje Finansmanı İşlemleri (vekil-icara, istisna-icara tranşları)
 • İslami Proje Finansmanı İşlemlerinin Hukuki Boyutu
 • İslami Tranşların Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projelerine Entegrasyonu
 • Konvansiyonel Tranşlar ile İslami Tranşların Entegrasyonu
Kurumsal Finansman, Girişimciler, Finansal Yönetim, Girişim Finansmanı
EĞİTİM-2
 • Temel Ekonomik Göstergeler
 • Genel Ekonomik Veriler ve Finansal Terimler
 • Faiz Oranları (Reel ve Nominal Faiz)
 • Kur Oranları ve Kur İşlemleri
 • Şirketlerin Takip Etmesi Gereken Finansal Veriler ve Kaynakları

Örnek Güncel Veri Ekranı Üzerinden Uygulamalı İşlenmektedir.

 • Finansal Risklerin Tanımı ve Yönetim Teknikleri
 • Finansal Borç Yönetimi, Finansal Ürün Yönetimi ve Fiyatlama& Değerleme Esasları (Kıymetli Evrak, Ticari Hesap, Kredi, Leasing, Faktoring, Türev Ürünler)
 • Finansal Aktif- Pasif Yönetimi ve Vade Yönetimi
 • Finansal Nakit Yönetimi ve Nakit Akışı Kontrolü
 • Finansal Muhasebe ve Vergi Yönetimi Temelleri

Örnek Güncel Finansal Ürün & Fiyatlamaları Aktarılmaktadır.

 • Mali Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu) İşleyişi ve Düzenlenmesi
 • Muhasebe Hesap ve Kayıt Esasları, Maliyet Kayıtlarının Muhasebeleştirme Esasları
 • Bilanço ve Gelir Tablosunun Yorumlanması
 • Özsermaye Değişim ve Nakit Akım Tablosu Yorumlanması
 • Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizleri (Yatay Analiz, Dikey Analiz, Trend Analizi)
 • Mali Tabloların Finansal Analizi ve Yorumlanması (Likidite, Kaldıraç, Etkinlik, Karlılık Oranları)
 • Şirket Mali Tablolarının Finansal Kuruluşlara Paylaşılma Esasları

Örnek Şirket Mali Tabloları ile Uygulamalı İşlenmektedir.

 • Şirketler İçin Sermayenin ve Gelirlerin Zaman Değeri
 • Yatırım ve Proje Değerlendirme Esasları
 • Net Bugünkü Değer-İç Verim, Geri Dönüş Süresi, Net Getiri, Duyarlılık Analizleri, OPEX ve CAPEX Kavramları, İşletme Sermayesi Yönetim Stratejileri
 • Finansal Yönetim Kapsamında EBITDA Hesaplaması
 • Şirket Yatırımlarına ve Projelerine Fon Bulunması
 • Yatırımların Portföy Yönetimi ve Bütçeleme

Örnek Şirket Yatırımları Üzerinden Uygulamalı İşlenmektedir.

 • B&D Tanımı ve Alternatifleri
 • B&D Süreçleri
 • Süreç Katılımcıları ve Detaylı İnceleme
 • Müzakere ve Hukuki Süreç
 • Değerleme
 • İşlem Yapısı ve Ödeme
 • Satın Alım Finansman Yöntemleri
 • Genel Bakış
 • Değerleme Metotları: “İndirgenmiş Nakit Akımları”
 • Değerleme Metotları: “Çarpan Analizi”
 • Değerleme Metotları: “Varlık Bazlı Değerleme”
 • Metotların Karşılaştırılması ve Yorumlanması
Online Eğitimler
Online-Training

Neden tercih ediliyoruz?

Proje Finansmanı Uygulamalarında Uzmanlık

Danışmanlık hizmetlerimizi seçkin deneyimlerimizle birleştirerek verimli bir yaklaşımla sunuyoruz.

Finansal Danışmanlıkta Profesyonel Duruş

Profesyonel, deneyimli ve aynı zamanda erişilebilir bir danışmanlık ekibimiz olduğumuzu belirtmekten gurur duyuyoruz.

Proje Yaşam Döngüsü Boyunca Destek

Projelerinizin tüm proje yaşam döngüsü boyunca size yardımcı olmaya hazırız.

uzmanlarımız

Profesyonel ekibimiz proje finansörleri, yapım yöneticileri,
iş danışmanları ve daha fazlasından oluşuyor.

 • Özlem Kıldır

  Genel Müdür & Kurucu
  Özlem Kıldır, kurumsal ve orta ölçekli şirketlere; proje finansmanı, kurumsal finansman, kamu-özel...
  Daha fazla oku
 • Sinem Sin Okur

  Proje Finansmanı ve Kurumsal Finansman Direktörü
  Sinem SIN OKUR, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olup, 2012 ve 2018 yılları arasında...
  Daha fazla oku
 • Selin Ipin

  Proje Finansmanı ve Altyapı Finansmanı Yöneticisi
  Selin İpin, İstanbul Teknik Üniversitesi- Mimarlık bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda Yıldız...
  Daha fazla oku
 • Atakan Akarsel

  Finans Uzmanı
  Atakan Akarsel, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur....
  Daha fazla oku