Seyitömer Termik Santral Özelleştirmesi

Yerli Kömür, Termik Santral

Özelleştirme

Proje Sunumu, Ön Protokol, Fizibilite, Kredi Onayı, Teknik Due Diligence, Rezerv Raporu, Çevresel Due Diligence- Çevre Eylem Planı, İzleme Raporları, Operasyonel Rapor