Şeker Fabrikaları Özelleştirilmesi

Gıda Endüstrisi

Özelleştirme

Şirket Sunumu, Ön Protokol, Ön Fizibilite, Özelleştirme Bilgi Dokümanları, Özelleştirme Sunumu