İSTAÇ Atıktan Enerji Üretim Santrali

2,5 Milyar TL

Proje Finansmanı