İç Anadolu Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali

Kombine Çevrim Doğal Gaz Santrali

1 Milyar USD

Proje Finansmanı

Gizlilik Sözleşmesi, Ön Protokol, Fizibilite, Öncül Kredi Onayı ve Ekleri, Teknik Due Diligence, EPC Sözleşmesi, Enerji ve Doğalgaz Pazarı Due Diligence, Çevresel Due Diligence, Doğrudan Sözleşmeler