Göynük Termik Santrali

Kömürlü Termik Santral

270 MW

Proje Finansmanı

Ön Protokol, Fizibilite, Öncül Kredi Onayı, Teknik Due Diligence, EPC Sözleşmeleri, Rezerv Raporu, Çevresel Due Diligence, İzleme Raporları, Operasyonel Rapor