GAMA KÇGİ

Doğalgaz Santrali

1,3 Milyar USD

Proje Finansmanı