Çakmak HES

Hidroelektrik

27 MW

Proje Finansmanı

Ön Protokol, Fizibilite, Öncül Kredi Onayı, Teknik Due Diligence, Kredi / Teminat Sözleşmeleri Seti, İzleme Raporları