Aras Cargo

Kargo Taşımacılığı

Satın Alım Finansmanı

Şirket Sunumu, Ön Protokol, Fizibilite, Öncül ve Ek Kredi Onayı, Sektör Analizi, Kredi/ Teminat Sözleşme Seti, Banka Hizmet Sözleşmesi Seti, İzleme Raporu, Operasyonel Raporlar