Airres RES

Rüzgar Enerjisi Santrali

113,5 MW

Proje Finansmanı

Ön Protokol, Fizibilite, Kredi Onayı, Teknik Due Diligence, Çevresel Due Diligence, Türbin Tedarik Anlaşması, İzleme Raporları, Operasyonel Raporlar