Şırnak Termik Santrali

Asfaltit Yakıtlı

405 MW

Proje Finansmanı

Ön Protokol, Fizibilite, Öncül Kredi Onayı, Teknik Due Diligence, Rezerv Raporu, Çevresel Due Diligence- Çevre Eylem Planı, İzleme Raporları, Operasyonel Rapor