Kemerköy - Yeniköy Termik Santral Özelleştirmesi

Kömürlü Termik Santral

2.67 Milyar USD

Özelleştirme

Proje Sunumu, Ön Protokol, Fizibilite, Kredi Onayı, Teknik Due Diligence, Rezerv Raporu, Çevresel Due Diligence- Çevre Eylem Planı, İzleme Raporları, Operasyonel Rapor