Başkent Doğalgaz Dağıtım

Enerji Dağıtım

1.2 milyar USD

Özelleştirme

Ön Protokol, Özelleştirme Sunumu, Fizibilite, Kredi Onayı, Teknik Due Diligence, Enerji Sektörü Due Diligence, Kredi / Teminat Sözleşmeleri Seti, İzleme Raporları, Operasyonel Raporlar