Profinstance Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri profesyonel bir girişim olarak 2016 yılında kurulmuştur ve proje finansmanı, kamu-özel sektör ortaklığı, kurumsal finansman, finansal modelleme ve finansal yönetim danışmanlığı hizmetleri gibi hizmetlerin yanı sıra bu konularda ve daha pek çok alanda eğitim hizmetleri sunmaktadır. Profinstance Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Orta Doğu & Kuzey Afrika (ODKA) ve Doğu Avrupa’da kurumsal şirketler, belediyeler ve iştirakleri, ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlardan devlet kurumlarına varan ölçekte geniş bir müşteri portföyüne sahiptir.

Ayrıca Profinstance Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri; projenin finansal ihtiyaçlarını ve niteliklerini bir araya getirirken genel bir zeminde özellikle altyapı, çevre, ulaşım, su, atık, akıllı şehir, teknoloji merkezi, girişimcilik merkezi, kültür, tarım, maden, turizm ve sağlık sektörlerindeki yatırım projelerinin küresel fon ve finansal fırsatlara erişiminin değerlendirilmesi ve sağlanması konularında hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler sürdürülebilirlik, kadın istihdamının artırılması, doğal yaşamın korunması, yoksulluğun azaltılması gibi küresel öncelikleri destekleyecek şekilde dünya genelindeki finansal kurumlar ve hibe kuruluşları bünyesindeki fon ve finansman olanakları kapsamında yürütülmektedir.

Danışmanlık ve eğitim faaliyetlerimizin odak noktaları kurumsallık, profesyonellik, finansal bakış açısı, verimlilik bazlı, bilgi paylaşımı, know-how transferi ve sektörel iletişim ağıdır.

Profinstance Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri mevcut çalışmaları, Türkiye ve çevresindeki bölgelerde proje finansmanı kapasitesinin artırılmasına, yeni finansman modellerinin geliştirilmesine, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesine ve finansmanının desteklenmesine odaklanmaktadır. Profinstance, küresel alanda kabul görmüş sözleşme yönetimi ve en güncel mühendislik uygulamaları ile uyumlu olarak gerçekleştirdiği çalışmalarla hem Türkiye hem de çevre bölgelerdeki altyapı yatırımlarının artmasını ve altyapı niteliğinin gelişimini desteklemektedir.

Profinstance ekibi; Türkiye, BDT, Doğu Avrupa ve ODKA bölgesinde görev alan 3 yönetici ve 4 kişilik finans, mühendislik ve eğitim ekibi ve danışmanlardan oluşmaktadır. Ekibimiz finans, bankacılık, hukuk, mühendislik ve mimarlık alanlarında uzman danışmanlardan oluşmakta ve yapısı itibariyle multi-disipliner bir karaktere sahiptir. Bu yönüyle Profinstance, danışmanlık ve eğitim işleri kapsamında üstlendiği projelerde projenin yaşam döngüsü içindeki tüm süreçleri kapsayan bir bakış açısıyla hizmet sunmaktadır. Firmamızın temel hedefi hem danışmanlık hem de eğitim alanlarındaki uzmanlığımızı finansal kuruluşlar ve kurumsal şirketlerle paylaşarak sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşan projelere imza atmaktır.

size nasıl yardımcı olabiliriz?

Size en yakın Profinstance ofisiyle iletişime geçin.

Size En Uygun Finansal Çözümü Mü Arıyorsunuz?